reklamacje i zwroty

 

REKLAMACJE:

Wszystkie towary dostępne w sklepie polmozbytbielsko.pl pochodzą z legalnego źródła.

Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika dostawcy w czasie i w sposób przyjęty dla danego rodzaju przesyłki. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie na warunkach rękojmi. W takiej sytuacji Klient powinien odesłać towar przesyłką możliwą do śledzenia na adres: MAR-TECH Mariusz Trębla 43-300 Bielsko-Biała ul. Podgórze 20/3 z dopiskiem: polmozbytbielsko.pl – reklamacja.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną informację dotyczącą wady reklamowanego produktu i jeśli to możliwe, otrzymany dowód zakupu.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep polmozbytbielsko.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną  zwrócone natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 

ZWROT TOWARU: 

W oparciu o regulacje ustawy z dn. 24.06.2014r o prawach konsumenta,  klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta innego niż najtańszy sposobu jego dostarczenia oferowanego przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Informujemy, iż w przypadku odstąpienia Klienta od umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy – nie odbieramy od Klienta tychże rzeczy. Tym samym informujemy, iż w powyższym przypadku możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej 

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po otrzymaniu od nas rzeczy:

a) prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: MAR-TECH Mariusz Trębla ul. Podgórze 20/3, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem: polmozbytbielsko.pl – zwrot) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni,

b) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

c) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy wysłać w formie elektronicznej na adres e–mail: admin@polmozbytbielsko.pl  lub w formie pisemnej na adres: Mar-Tech Mariusz Trębla 43-300 Bielsko-Biała ul. Podgórze 20/3 z dopiskiem: polmozbytbielsko.pl – zwrot.